Số chủ đạo Số 5 trong Nhân số học

Nhân số học

Số chủ đạo Số 5 trong Nhân số học

Nhân số học là một bộ môn khoa học giúp nghiên cứu tính cách, tâm hồn, điểm yêu, điểm mạnh của con người thông qua các con số liên quan đến đối tượng đó. Vậy số 5 trong Nhân số học có ý nghĩa ...